Wienkra

Autoryzowany partner Toshiba

BMS- LSV6E

BMS- LSV6E

Cechy i funkcje

Building Management System (BMS) jest to system sterowania oparty na zarządzaniu urządzeniami mechanicznymi lub instalacjami, tj. wentylacja, system zasilania, system przeciwpożarowy oraz ochrona budynku z poziomu komputera.

Podstawową funkcją większości systemów BMS jest zarządzanie środowiskiem wewnętrznym w budynkach, kontrola urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zarządzanie systemami dystrybucji powietrza.


System Toshiba BACnet wykorzystuje inteligentny serwer BMS-LSV6E i oprogramowanie BMS-STBN08E BACnet, które może być połączone z magistralą TCC-LINK poprzez moduł TCS-Net, zapewniając kontrolę nad podłączonym systemem klimatyzacji z poziomu BACnet.

BACnet został zaprojektowany w celu umożliwienia komunikacji automatyki budynków z systemami sterowania urządzeniami HVAC, oświetleniem, kontrolą dostępu, systemami przeciwpożarowymi. Protokół BACnet jest spoiwem zapewniającym komunikację
pomiędzy poszczególnymi elementami skomputeryzowanej automatyki budynku. Dostarcza mechanizmy skomputeryzowanych urządzeń automatyki budynków w celu wymiany informacji, niezależnie od konkretnej usługi budynku, którą wykonują.

Promocje
Nowości